Rekabet İstihbaratı Nedir?

Rekabet İstihbaratı Nedir?

Rekabet istihbaratı, ingilizce competitive intelligence kelimesinin karşılığıdır.

Rekabet istihbaratı ,bazen rakip istihbaratı ile karıştırılmaktadır.Her ikisi de farklı

anlamlar taşır.

 

Rakip istihbaratı, rekabeti sadece rakiplerinize indirger.Oysa rekabet istihbaratı ,

işletmelerin iç ve dış çevresini,rakiplerin durumunu,pazarın dinamiklerini ve

müşterileri  kapsayan sürekli değişen dinamikleri içerir. 

Rekabet istihbaratı, iş dünyasındaki şirketlerin faaliyet gösterdiği alandaki varlıklarını

koruyabilmek,rakiplerinin durumunu, müşterileri, işletmenin hem iç, hem de dış çevresini,

içinde bulunduklarıpazarın dinamiklerini kapsayan bir kavramdır. İşletmelerin ticari faaliyetleri

içinde sorunlarla karşılaşmaması için, piyasa değerini muhafaza etmeleri için gerekli

araştırmaların yapılması da bu alana girmektedir. Şirketler kendilerine faydalı olabilecek

bu tür bilgileri toplamak durumundadır.

 

Normalde ticari alandaki fuarlar, basın, internet gibi alanlar bazı bilgilerin paylaşıldığı

platformlardır.Ancak işletmelerin bu platformlarda açıklanması menfaatlerine ters düşebilir.

Rekabet istihbaratı ise bu tür bilgilerin elde edilmesiyle de ilgilidir.

 

Rekabet istihbaratı, işletmelerin pazar payının arttırılması amacıyla, aynı alanda

faaliyet gösteren diğer firmaların çalışmalarıyla ilgili detayların toplanmasını içerir.

İşletmelerle ilgili önemli bilgilerin elde edilmesi rekabet istihbaratı kapsamında yer alır.

 

Rekabet istihbaratı içinde yer alan bilgiler nelerdir?

 Şirket bütçeleri, satış rakamları ve satış hedefleri
 Şirketin pazarlama stratejileri
 Çalışanların aldıkları ücretler, menfaatleri, şirketten duydukları memnuniyet
 Şirketin piyasaya süreceği yeni ürünlerle ilgili çalışmalar
 Şirketteki yönetim değişiklikleri, yönetici profilleri
 Şirketin yapmayı düşündüğü kampanyalar hakkında detaylı bilgi
 Şirketin müşteri portföyü, iş bağlantıları, yaptığı alım satım anlaşmaları
 Ürünlerin çeşidi ve fiyat bilgileri
 Şirketin maruz kaldığı yasal problemler
 Müşteri memnuniyeti hakkındaki araştırmalar

Rekabet istihbaratı sırasında kullanılabilecek yöntemler

Rekabet istihbaratı sırasında kullanılacak yöntemlerde önemli olan işletme için önemli olan bir

bilginin, işletmenin aleyhine olarak el değiştirmesini sağlamaktır. Burada kullanılacak

yöntemlerin yasal ya da yasal olmaması önemli değildir. Eğer kullanılan yöntemler kanunu

ihlal ediyorsa, mağdur işletmenin yasal hakları bulunmaktadır. Rekabet istihbaratı sırasında

gizliden video ve fotoğraf çekimi yapma, rakip işletmeden haber alabilmek için eleman

yerleştirme,şirkete bir müşteri gibi doğrudan sorgulama yaparak bilgi edinmek mümkündür.

 

Hakkında araştırma yapılan şirketin ilgili personeline yapılan iş teklifi sonrasında,

mülakatta bilgi edinmeye çalışmakta kullanılan bir yöntem olabilir. Firmanın bilgilendirme

toplantılarına katılmak,firmayla ilgili bilgisi olan kişilerden bilgi almaya çalışmakta

rekabet istihbaratı sırasında kullanılabilir.

 

Şirketi fuarlarda temsil eden kişilere sorulan sorularda bilgi alma amaçlı olabilir. Şirkete

ait olan sosyalpaylaşım sitelerinden yapılan araştırmalarda şirketin analiz edilmesine yardımcı

olabilir. Ayrıca şirketin güvenlik açıklarından yararlanılabilir. Bu sayede şirket hakkında

önemli bilgiler edinilebilir.

 

Firmalar ,rakiplerin kendileri hakkında ticari veri,ticari bilgi ve ticari istihbarat

çalışması yapabileceğinden dolayı ticari istihbarat karşı koyma teknikleri uygulamalıdır.

 

Rekabet istihbaratına karşı alınabilecek önlemler

 

Rekabet istihbaratına karşı işletmelerin alacağı önlemlerin başında,

diğer firmaların yapacağı bilgi edinme faaliyetlerine karşı bir bilgi güvenliği

politikası oluşturmaları gerekir. Korunması gereken bilgiler ve bunların nasıl

korunacağı hakkında tespitler yapılmalıdır. Şirket personeliyle yapılacak

gizlilik anlaşmaları da bilgi sızdırılmasına karşı önlem olarak uygulanmalıdır.

İşletmede çalışanlara rekabet istihbaratı hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmalıdır.

Ayrıca işletmedeki toplantı salonları dahil önemli görüşmelerin olduğu alanlarda dinleme

cihazı kontrolünün yapılması, çöplerin kontrol edilmesi, şirket hakkında kritik bir pozisyon

için alınacak personeller için gizlilik koşullarının uygulanması gerekir.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s