Rekabet İstihbaratı Nedir?

Rekabet İstihbaratı Nedir?

Rekabet istihbaratı, ingilizce competitive intelligence kelimesinin karşılığıdır.

Rekabet istihbaratı ,bazen rakip istihbaratı ile karıştırılmaktadır.Her ikisi de farklı

anlamlar taşır.

Rakip istihbaratı, rekabeti sadece rakiplerinize indirger.Oysa rekabet istihbaratı ,

işletmelerin iç ve dış çevresini,rakiplerin durumunu,pazarın dinamiklerini ve

müşterileri  kapsayan sürekli değişen dinamikleri içerir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s